O moim wodzu

Rzecz o wspaniałym artylerzyście, dowódcy i przyjacielu – płk dypl. artylerii Alojzym
Pracelu. To elektroniczny zapis fragmentów jego życia i służby dla Ojczyzny. To o nim można powiedzieć, że był zawsze w szyku i z szykiem. Jest On także cząstka etosu „rycerzy królowej pola walki”.

O moim wodzu