Saga wojów, kanonierów i rekrutów: 3 fraza

„Saga wojów, kanonierów i rekrutów” we frazie 3 pierwszej części filmu, określa sposób uzupełniania sił zbrojnych typowy dla ziem polskich. W historii wojskowości polskiej, zwanej jedynie – jako dymowy system powoływania do służby wojskowej.