Wspominamy 39pa

Jest to eksperyment filmowy, zaprezentowany na zebraniu 8 koła
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 21 października 2014r.

Dotyczy  dziejów rycerzy królowej pola walki i innych wojów określonego miasta. Jest to swego rodzaju „Saga garnizonu Tarnowskie Góry”. Rozpoczyna się, z przyczyn technicznych, od pierwszej części trzeciego odcinka „Sagi …”. Zapraszam.