SAGA GARNIZONU TARNOWSKIE GÓRY – 1 cz. 3 odc.

Saga zawiera wspomnienia uczestników zdarzeń związanych z historią ludności wojskowej miasta Tarnowskie GÓRY, obejmujące głównie lata po 1945r. Są one uzupełnieniem i dygitalizacją treści zawartych w monografii zatytułowanej: „ZARYS HISTORII GARNIZONU TARNOWSKIE GÓRY”, opracowanej zbiorowo w 1989r.