123 raport wiarusa

Szanowny widzu! Serdecznie dziękuję Tobie, że oglądasz ten film. Zapewne wdzięczni są także moi konfratry, ze Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oddział Warszawa. To o Tych wiarusach, ta wymowna i aktualna relacja.